Wat is kindsponsoring?

Wat is kindsponsoring?

Wanneer je een kind sponsort, dan krijgt het kind de kans om uit de vicieuze cirkel van armoede te groeien. Jouw steun zorgt ervoor dat het kind toegang krijgt tot onderwijs, gezondheidszorg, maaltijden en schoon drinkwater. Ook bied je het kind een veilige plek waar er aandacht is voor zijn of haar rechten, het zich kan ontwikkelen en kan opbloeien. 

Kindsponsoring geeft armoede een gezicht en juist die verbinding tussen sponsor en kind is heel waardevol. Voor het kind is het waardevol dat er in Nederland iemand is die voor hem bidt en zijn ontwikkeling wil stimuleren, maar ook voor de sponsor heeft het steunen van een kind meerwaarde. Door kindsponsoring krijgt ‘de naaste ver weg’ een gezicht en krijg je als sponsor de unieke kans om heel persoonlijk ‘mee te lopen’ in het leven van een kind dat opgroeit in armoede.

Wil jij ons daarbij helpen door één kind te sponsoren?

Lees hier meer informatie over de vier organisaties »