Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen. 

In ons Onderwijsprogramma gaat het er niet alleen om dat de kinderen naar school gaan; het onderwijs moet óók van goede kwaliteit zijn. We werken daarom wereldwijd aan goed onderwijs voor de allerarmsten. Dat doen we op verschillende manieren. In het groot, door samen te werken met overheden en universiteiten en door docenten te trainen, maar ook op individueel niveau door het sponsoren van een kind. We zijn dankbaar dat door de steun van zo’n 24.000 sponsors in Nederland ruim 30.000 kinderen wereldwijd christelijk onderwijs ontvangen. Zo groeien er wereldwijd steeds meer kinderen op tot zelfstandige volwassenen!

Woord en Daad richt zich echter niet alleen op onderwijs. Ook met onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Duurzaam water en Werk en opleiding maken we al 49 jaar het verschil. Zo wordt onze missie werkelijkheid, en zien we levens veranderen. 

Samen maken we het verschil. Omdat we verbonden zijn, door Woord én daad. 

Meer weten:

www.woordendaad.nl/sponsor-een-kind