Is kindsponsoring iets voor mij?

vraag: 6/6

Wat zou je nog meer kunnen en willen doen als je een kind zou sponsoren?